نفرات برتر مسابقه پیش بینی


1.Esmaeil285
2.Hassan265
3.mohsen265
4.aliazadi270255
5.Tara245

لیست گروه مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ (مرحله گروهی)

لیست مرحله ۱/۸ نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸

یک هشتم نهایی
تیر ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظفرانسه۴ – ۳آرژانتین
۱۰:۳۰ ب.ظاروگوئه۲ – ۱پرتغال
تیر ۱۰, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظروسیه(۴) ۱ – ۱ (۳)اسپانیا
۱۰:۳۰ ب.ظدانمارک(۲) ۱ – ۱ (۳)کرواسی
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظبرزیل۲ – ۰مکزیک
۱۰:۳۰ ب.ظبلژیک۳ – ۲ژاپن
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظسوئد۱ – ۰سوئیس
۱۰:۳۰ ب.ظانگلیس(۴) ۱ – ۱ (۳)کلمبیا

لیست مرحله ۱/۴ نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸

یک چهارم نهایی
تیر ۱۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظاروگوئه۰ – ۲فرانسه
۱۰:۳۰ ب.ظبرزیل۱ – ۲بلژیک
تیر ۱۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظسوئد۰ – ۲انگلیس
۱۰:۳۰ ب.ظروسیه(۳) ۲ – ۲ (۴)کرواسی

لیست مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸

نیمه نهایی
تیر ۱۹, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظفرانسه۱ – ۰بلژیک
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظکرواسی۲ – ۱انگلیس

لیست مرحله مقام سومی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸

مقام سوم
تیر ۲۳, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظبلژیک۲ – ۰انگلیس

لیست مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸

نهایی
تیر ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظفرانسه۴ – ۲کرواسی