جدول تیم های گروه A

گروهی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ روسیه 5 - 0 عربستان
خرداد ۲۵, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ مصر 0 - 1 اروگوئه
خرداد ۲۹, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظ روسیه 3 - 1 مصر
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ اروگوئه 1 - 0 عربستان
تیر ۰۴, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اروگوئه 3 - 0 روسیه
۶:۳۰ ب.ظ عربستان 2 - 1 مصر