جدول تیم های گروه C

گروهی
خرداد ۲۶, ۱۳۹۷
۲:۳۰ ب.ظ فرانسه 2 - 1 استرالیا
۸:۳۰ ب.ظ پرو 0 - 1 دانمارک
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ دانمارک 1 - 1 استرالیا
۷:۳۰ ب.ظ فرانسه 1 - 0 پرو
تیر ۰۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ دانمارک 0 - 0 فرانسه
۶:۳۰ ب.ظ استرالیا 0 - 2 پرو