برندگان پیش بینی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸

نفر اول

اسماعیل کشاورزیان

نفر دوم

محمدحسن رئیسی

نفر سوم

محسن رمضانی

اسماعیل کشاورزیان محمدحسن رئیسی محسن رمضانی